Výměna HDV

VÝMĚNA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ - HDV

Výměny HDV - (stoupaček elektro) jsme schopni zajistit od samého začátku, tzn od první (bezplatné) konzultace (seznámení s problematikou a vysvětlení všeho potřebného) a zajištění projektové dokumentace, až po finální zednické začišťovací práce - v případě zájmu i vymalování objektu. Při těcho akcích, protože se práce provádí  na neměřených částech vedení,  je samozřejmou nutností souhlas provozovatele distribuční soustavy  tedy  PRE. Naše firma má s PREm dlouhodobou smlouvu na vybrané práce před elektroměrem. Na pracích většího rozsahu pak spolupracujeme s PREdi formou jednorázových smluv.