Elektromontážní práce silnoproudých rozvodů v bytech, rodinných a bytových domech,provozovnách, a komerčních budovách

-komplexní elektroinstalace v novostavbách

-rekonstrukce elektroinstalace

-elektroinstalace v bytových jádrech při jejich rekonstrukcích

-změny a úpravy světelných a zásuvkových obvodů

-výměny rozvaděčů včetně jističů a dalších prvků

-montáž svítidel

-montáž elektrického topení (topné rohože, přímotopné konvektory, akumulační kamna)

-připojování elektrických spotřebičů (varné desky, trouby, sporáky, boilery, el. kotle)

-montáž pohybových čidel

-elektroinstalace provádíme také v kabelových trasách z pozinkovaných klasických, drátěných i plastových žlabů.

-opravy a údržba elektoinstalací

-odstraňování závad po revizích

-rekonstrukce HDV (spolupráce s PRE jednorázovými smlouvami)

Výchozí a periodické revize elektroinstalací

-provádíme veškeré revize na elektrických zařízeních do 1000V.
-periodické revize bytových domů a provozoven

-výchozí revize nových elektroinstalací

Revize drobných spotřebičů a ručního nářadí

-revize všech elektrických spotřebičů třídy ochrany I až III, dle příslušných ČSN

-revize drobných spotřebičů v penzionech, hotelech, školách, obchodních domech a dalších provozovnách

-revize ručního nářadí pro stavební firmy a řemeslné provozovny

Přihlášky k odběru PRE

-přihlášky k odběru

-změny hodnoty hlavní jističe

-změny sazeb

 

 

Proč je nutné si nechat provést revizi elektro?

 

* Abyste se dozvěděli o stavu vámi provozovaného elektrického zařízení
* Abyste předcházeli možnému úrazu elektrickým proudem
* Abyste snížili riziko nebezpeční požárů
* Protože tyto revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky
* Protože vám v případě požáru, úrazu elektrickým proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí
* Protože Vám může kontrolní orgán ( Inspektorát práce ) udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 S